محصولات مرتبط

محصول مشابهی وجود ندارد.

شرکت پایون پلیمر تولید کننده مستربچ های ماربل است این مستربچ ها به قطعه ظاهری گرانیتی و مرمری یا سنگ مانند می بخشد، با اختلا ط دقیق رنگ زمینه و رنگ متضاد جداگانه و نیز استفاده از روش قالب گیری خاصی تولید این مستربچ ها محقق شده است. رنگ زمینه و رنگ متضاد بنا به سفارش مشتری قابل تغییر است.

فهرست