نمایندگی‌ها

آقای پنجه شاهی
آدرس: تهران – تهرانپارس – خیابان احسان – پلاک 272
کد پستی:1657885565
تلفن: 77796560 021
77796561 021
موبایل: 09125359941
آقای مجذوبی
آدرس: تهران – خیابان 15 خرداد – کوچه شهید غفاری(سرپولک) – پلاک 159
کد پستی:1165774314
تلفن: 55583863 021
55583823 021
فکس: 55583799 021
 آقای خان جانی(مبعث پلاستیک)
آدرس: تهران – اتوبان امام رضا (ع) – پاکدشت – خاتون آباد – کانال آب شمالی – بهمن پنجم – پلاک 47
کد پستی: 3391198696
تلفن:  7-36466601 021
فکس: 36467200 021
فهرست