محصولات مرتبط

محصول مشابهی وجود ندارد.

این مستربچ دارای ساختاری با یک سر قطبی و یک سر ناقطبی توانایی ایجاد اتصال بین مواد پلیمری ناقطبی مثل پلی الفین ها و پلیمر های قطبی از جمله پلی کربنات و پلی امید و پلی اتیلن ترفتالات(PET) و مواد پر کننده همچون کربنات و دی اکسید تیتانیوم و چوب و … را دارد. مالئیک انیدرید گرفت شده بر روی پلی پروپیلن و پلی اتیلن در سه سطح پایین و متوسط و بالا گرفت شده است، که برای مصارف مختلف گرید های مختلفی توصیه می گردد.

از آنجایی که پیگمنت های معدنی و آلی دارای ساختاری قطبی می باشد. مواد سازگار کننده توانایی پخش بهتر این پیگمنت ها را دارا می باشند که باعث افزایش قدرت رنگ و براقیت محصول خواهد شد.

فهرست