کمک فرآیند

مستربچ های کمک فرایند جهت افزایش کیفیت محصولات پلی الفین مورد استفاده قرار میگیرد که باعث ایجاد خواص زیر در محصولات خواهد شد:

مزایا مصرف:

# کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی

# کاهش چشمگیر برق مصرفی

# بهبود خواص نوری( افزایش شفافیت سطح)

# بهبود خواص سطحی(افزایش صافی سطح)

# افت فشار وارده بر دستگاه و به دنبال آن افزایش عمر دستگاه

# افزایش خروجی دستگاه و راندمان تولید

# رفع ناپایداری های مذاب( حذف پدیده شکست مذاب)

# حذف گرفتگی دای و حذف تشکیل ژل

# افزایش دوخت پذیری و چاپ

# افزایش مقاومت فیزیکی مکانیکی محصول نهایی

# کاهش زمان تغییر خط رنگ در تولید مستربچ های رنگی

# اصلاح پخش افزودنی ها و رنگدانه ها

کمک فرآیند

محصولات مرتبط

تصاویر

خدمات ویژه

مشاوره انتخاب رنگ جدید

تولید مستربچ هایی با توزیع پذیری و قدرت رنگ دهی عالی با بالاترین کیفیت در رنگ، مواد اولیه و مناسب با موارد مصرف.

شبیه سازی رنگ موردنیاز

بازسازی رنگ مورد نیاز بنا بر کدهای Pantone، RAL ، RGB، CMYK با خواص مورد نیاز به پشتوانه آزمایشگاهی مجهز.

ما یک راه حل
کاملا رنگی داریم